วิสัยทัศน์ :  เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ที่มั่นคง ยึดหลักธรรมาภิบาล บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้การบริการด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เอื้ออาทรต่อสมาชิกและสังคม
 
 

 
วันนี้: 23 คน
ทั้งหมด: 289386 คน
 
 
 
   View All

 
 ผลการคัดเลือกผู้รับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก สอ.กฝร. 2560
 แนวทางปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงของสหกรณ์
 สอ.กฝร.ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
 แบบฟอร์มขอทุนการศึกษาสำหรับบุตรสมาชิก สอ.กฝร. ประจำปี 2560
 สส.ชสอ.เปิดรับสมัครสมาชิก รอบ 6/2560
 สสอท.เปิดรับสมัครสมาชิก รอบ 4/2560
 ให้สมาชิกตามรายชื่อรับเงินรอจ่ายคืน(ตัดเกิน) ติดต่อ สอ.กฝร.ช่องบริการหมายเลข7
 ประกาศผลสอบคัดเลือกเป็นพนักงานสหกรณ์
 ปรับลดวงเงินรับฝากต่อเดือน
 รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานสหกรณ์
 
 
 
 
   
 
ผช.ผบ.ทร. และคณะ เยี่ยมชมสหกรณ์ กฝร.เมื่อ 17ก.ค.60
 
   
 
สอ.กฝร.มอบโบว์ไว้ทุกข์และสนับสนุนเสื่อกีฬาให้สมาคมภริยาทหารเรือ
 
   
 
กฝร.ร่วมกับ สอ.กฝร.เลี้ยงอาหารบ้านเด็กบุญชู 15 มิ.ย.60
 
   
 
สอ.กฝร.รับสมัครสมาชิกใหม่ นายทหารใหม่ รร.นร.
 
   
 
สอ.กฝร.รับมอบประกาศณียบัตร สหกรณ์ดีเด่นระดับจังหวัด
 
   
 
สอ.กฝร.จำกัด ศึกษาดูงาน สอ.ครูลำพูน 18 ก.พ.60
   
 
   
01196  หาคนค้ำ  (1/35) พ.จ.อ.เอกชัย โชติพงศ์เชาวลิต 15 ส.ค. 2560
01195  ถามคิวกู้สามัญ  (3/98) จ.อ.ธาดา ปานอ่ำ 10 ส.ค. 2560
01194  ต้องการหาคนค้ำประกันครับ ผมค้ำได้อีก 1 ท่านครับ  (3/59) พ.จ.อ.(พ)สิทธิพร เกิดทรัพย์ 10 ส.ค. 2560
01193  ขอทราบคิวกู้สามัญครับ  (1/59) พ.จ.อ.จักรกฤษ กังสดาล 10 ส.ค. 2560
01192  ขอทราบคิวกู้สามัญ  (1/71) จ.อ.ศิรวิทย์ ถิระเสถียร 07 ส.ค. 2560
01191  ต้องการหาคนค้ำประกัน  (0/62) ร.อ.นฤเทพ ด้วงวิเศษ 05 ส.ค. 2560
01190  หาคนค้ำ ค้ำได้อีก 1 คน  (2/112) ร.ต.อัครเดช วิเศษแก้ว 01 ส.ค. 2560
01189  ขอทราบคิวเงินกู้สามัญ  (1/105) น.ต.หญิงอมรรัตน์ สุวรรณศิลป์ 01 ส.ค. 2560
01188  ช่วยปรับข้อมูลในระบบให้เป็นปัจจุบันด้วยครับ  (1/121) ร.ต.พงศธร กือเย็น 27 ก.ค. 2560
01187  คิวกู้สามัญครับ  (1/147) จ.อ.จักรเพชร โอฐจันทึก 25 ก.ค. 2560
01186  กู้สามัญ  (1/108) จ.อ.ประวิทย์ คำขาว 25 ก.ค. 2560
01185  กู้สามัญ  (2/117) จ.ท.วรวุฒิ สุขมา 21 ก.ค. 2560
01184  คิวกู้  (2/120) จ.อ.ยุทธนา เรืองจันทร์ 21 ก.ค. 2560
01183  การลาออกจากการเป็นสมาชิก  (1/149) จ.อ.เอก ก้อนเมฆ 20 ก.ค. 2560
01182  คิวกู้สามัญ  (1/136) จ.อ.เทิดสหะ สาสวน 19 ก.ค. 2560
01181  คิวเงินกู้ครับ  (1/112) พ.จ.อ.สุภาพ เพ็งสง 18 ก.ค. 2560
01180  สอบถามคิวเงินกู้  (1/153) จ.อ.ประวิทย์ คำขาว 14 ก.ค. 2560
01179  คิวเงินกู้  (1/113) จ.อ.ทรงพล ประภูชะเนย์ 12 ก.ค. 2560
01178  กู้สามัญ  (1/157) พ.จ.อ.จักรกฤษณ์ ประภานิล 11 ก.ค. 2560
01177  เข้าที่ประชุม  (1/144) ร.ต.เปีย ดวงจันทร์ 11 ก.ค. 2560
   
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 
ประเภทเงินกู้
กู้ฉุกเฉิน        7.25
กู้สามัญ (บุคคลค้ำประกัน)    7.25
กู้สามัญ (หุ้นค้ำประกัน)   7.25
กู้สามัญ (เงินฝากค้ำประกัน)   6.25
กู้(พ)เพื่อซื้อยานพาหนะ 6.00
กู้(พ)เพื่อการเคหะ 6.00
กู้(พ)เพื่อการประหยัดพลังงาน  6.00
กู้(พ)เพื่อส่งเสริมการศึกษา 6.00    

ประเภทเงินฝากออมทรัพย์
เงินฝากออมทรัพย์ 4.00
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 4.25
 
   
   
   
   

TMB-สัตหีบ : 302-2-09260-9