วิสัยทัศน์ :  เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ที่มั่นคง ยึดหลักธรรมาภิบาล บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้การบริการด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เอื้ออาทรต่อสมาชิกและสังคม
 
 

 
วันนี้: 1 คน
ทั้งหมด: 277621 คน
 
 
 
   View All

 
 แบบฟอร์มขอทุนการศึกษาสำหรับบุตรสมาชิก สอ.กฝร. ประจำปี 2560
 สส.ชสอ.เปิดรับสมัครสมาชิก รอบ 6/2560
 สสอท.เปิดรับสมัครสมาชิก รอบ 4/2560
 ให้สมาชิกตามรายชื่อรับเงินรอจ่ายคืน(ตัดเกิน) ติดต่อ สอ.กฝร.ช่องบริการหมายเลข7
 ประกาศผลสอบคัดเลือกเป็นพนักงานสหกรณ์
 ปรับลดวงเงินรับฝากต่อเดือน
 รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานสหกรณ์
 รายงานเงินรอจ่ายคืนโอนเข้าบัญชีเงินฝาก 7 - 15 ธ.ค.59
 ประกาศรับสมัครสมาชิก สสอท. รอบ 2/2560
 การจ่ายเงินปันผล - เฉลี่ยคืน ประจำปี ๒๕๕๙
 
 
 
 
   
 
กฝร.ร่วมกับ สอ.กฝร.เลี้ยงอาหารบ้านเด็กบุญชู 15 มิ.ย.60
 
   
 
สอ.กฝร.รับสมัครสมาชิกใหม่ นายทหารใหม่ รร.นร.
 
   
 
สอ.กฝร.รับมอบประกาศณียบัตร สหกรณ์ดีเด่นระดับจังหวัด
 
   
 
สอ.กฝร.จำกัด ศึกษาดูงาน สอ.ครูลำพูน 18 ก.พ.60
 
   
 
สอ.กฝร.ตอนรับผู้แทนจากบริษัท สหประกันชีวิต และ ชสอ.
 
   
 
สอ.กฝร.บรรยายความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์ นรจ.รร.สสท.กวก.สสท.ทร.
   
 
   
01167  คิวกู้  (0/29) พ.จ.อ.หัตถชัย พ่วงเชย 23 มิ.ย. 2560
01166  คิวเงินกู้  (1/59) พ.จ.อ.สุวีระ บุญเหลือ 22 มิ.ย. 2560
01165  กู้สามัญ  (1/50) จ.ท.ภาณุพงศ์ เพชรคำ 21 มิ.ย. 2560
01164  ประชุมวันไหน  (1/72) พ.จ.อ.หัตถชัย พ่วงเชย 20 มิ.ย. 2560
01163  คิวเงินกู้  (1/110) พ.จ.ต.คงเดช เวียงนนท์ 14 มิ.ย. 2560
01162  ขอสอบถามเงินกู้สามัญ  (2/131) จ.อ.สุรศักดิ์ ยิ้มแย้ม 11 มิ.ย. 2560
01161  ขอทราบคิวเงินกู้  (1/104) พ.จ.ต.ประสิทธิ์ หลำสะอาด 09 มิ.ย. 2560
01160  หาคนค้ำ  (1/81) ร.ต.พยุงศักดิ์ มังกะโรทัย 09 มิ.ย. 2560
01159  testpost  (1/102) น.ท.บุญเรือง หงษ์สุวรรณ 08 มิ.ย. 2560
01158  ผู้รับผลประโยชน์  (1/92) ร.ท.สมาน เพ่งพิศ 01 มิ.ย. 2560
01143  ขอสอบถามคิวเงินกู้ครับผม  (3/292) จ.อ.พลกฤต แสนสามารถ 08 พ.ค 2560
01142  คิวเงินกู้  (1/141) พ.จ.อ.วรกฤต อิทธิกรเมธา 07 พ.ค 2560
01141  สอบถามคิวกู้ครับ  (1/81) จ.อ.สุขเกษม สุวรรณลาภ 07 พ.ค 2560
01140  ขอระเบียบการกู้  (1/121) ร.ต.ภาณุ จันทรงกุล 07 พ.ค 2560
01139  คิวเงินกู้  (2/130) จ.ท.ภานุมาส ศิริจันทรา 28 เม.ย. 2560
01138  คิวเงินกู้  (2/108) จ.อ.ฉัตรพล ชีวะไทย 26 เม.ย. 2560
01137  ตัดเงินต้นของกู้สามัญ  (1/118) จ.อ.ปฏิภาณ เล็กตระกูล 24 เม.ย. 2560
01136  หลักฐาน  (2/123) จ.อ.ถิรายุ วงศ์จันทร์ 24 เม.ย. 2560
01135  ขอทราบคิวเงินกู้  (2/129) จ.ต.วรุฒ ผ่องใส 21 เม.ย. 2560
01134  ทำบัตรใหม่  (1/96) จ.อ.ณัฐกาญ บุญส่ง 21 เม.ย. 2560
   
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 
ประเภทเงินกู้
กู้ฉุกเฉิน        7.25
กู้สามัญ (บุคคลค้ำประกัน)    7.25
กู้สามัญ (หุ้นค้ำประกัน)   7.25
กู้สามัญ (เงินฝากค้ำประกัน)   6.25
กู้(พ)เพื่อซื้อยานพาหนะ 6.00
กู้(พ)เพื่อการเคหะ 6.00
กู้(พ)เพื่อการประหยัดพลังงาน  6.00
กู้(พ)เพื่อส่งเสริมการศึกษา 6.00    

ประเภทเงินฝากออมทรัพย์
เงินฝากออมทรัพย์ 4.25
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 4.50
 
   
   
   
   

TMB-สัตหีบ : 302-2-09260-9