วิสัยทัศน์ :  เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ที่มั่นคง ยึดหลักธรรมาภิบาล บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้การบริการด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เอื้ออาทรต่อสมาชิกและสังคม
 
 

 
วันนี้: 103 คน
ทั้งหมด: 303080 คน
 
 
 
   View All

 
 สสอท.เปิดรับสมัครสมาชิก (รอบพิเศษ) เพิ่มเติม
 สสอท.เปิดรับสมัครสมาชิก (รอบพิเศษ)
 ผลการคัดเลือกผู้รับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก สอ.กฝร. 2560
 แนวทางปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงของสหกรณ์
 สอ.กฝร.ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
 แบบฟอร์มขอทุนการศึกษาสำหรับบุตรสมาชิก สอ.กฝร. ประจำปี 2560
 สส.ชสอ.เปิดรับสมัครสมาชิก รอบ 6/2560
 สสอท.เปิดรับสมัครสมาชิก รอบ 4/2560
 ให้สมาชิกตามรายชื่อรับเงินรอจ่ายคืน(ตัดเกิน) ติดต่อ สอ.กฝร.ช่องบริการหมายเลข7
 ประกาศผลสอบคัดเลือกเป็นพนักงานสหกรณ์
 
 
 
 
   
 
มอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2560
 
   
 
ผช.ผบ.ทร. และคณะ เยี่ยมชมสหกรณ์ กฝร.เมื่อ 17ก.ค.60
 
   
 
สอ.กฝร.มอบโบว์ไว้ทุกข์และสนับสนุนเสื่อกีฬาให้สมาคมภริยาทหารเรือ
 
   
 
กฝร.ร่วมกับ สอ.กฝร.เลี้ยงอาหารบ้านเด็กบุญชู 15 มิ.ย.60
 
   
 
สอ.กฝร.รับสมัครสมาชิกใหม่ นายทหารใหม่ รร.นร.
 
   
 
สอ.กฝร.รับมอบประกาศณียบัตร สหกรณ์ดีเด่นระดับจังหวัด
   
 
   
01214  การประชุมสมาชิก  (0/68) ร.ต.สารัตถ์ วาศนาวิน 19 ต.ค. 2560
01213  หาคนค้ำ  (1/38) จ.อ.ธนะชัย มายขุนทด 17 ต.ค. 2560
01212  สอบถามการเพิ่มหุ้น  (1/93) ร.ต.วราวุธ นุ่มเส็ง 12 ต.ค. 2560
01211  สอบถามคิวกู้สามัญ  (1/64) จ.อ.ปรเมษฐ์ ดรกางสี 11 ต.ค. 2560
01210  เงินกู้สามัญ  (2/104) จ.อ.รัชภูมิ กลิ่นดี 09 ต.ค. 2560
01209  ขอกู้เงิน  (2/144) น.ต.วัชรพล วิลัย 02 ต.ค. 2560
01208  คิวเงินกู้สามัญ  (2/178) ร.ต.ทรงกฤษณ์ โพธิกุล 27 ก.ย. 2560
01207  คิวสามัญ  (1/119) จ.อ.ประชาชาติ สิทธิจันทร์ 23 ก.ย. 2560
01206  คิวเงินกู้สามัญ  (2/180) น.ต.วัชรพล วิลัย 17 ก.ย. 2560
01205  อยากทราบคิวเงินกู้สามัญ คับ  (1/186) ร.ต.บันเทิง จันทร์ประจำ 11 ก.ย. 2560
01204  ช่องการสื่อสาร  (1/155) จ.อ.สมศักดิ์ ทันจันทร์ 08 ก.ย. 2560
01203  อยากทราบยอดกู้หุ้น  (1/230) จ.อ.ศิริชัย มงคลสุข 04 ก.ย. 2560
01202  หาคนค้ำ  (0/217) น.ต.เกรียงไกร หงษ์ขาว 30 ส.ค. 2560
01200  หาคนค้ำ  (0/152) จ.อ.ณัฐวุฒิ คำลือ 29 ส.ค. 2560
01199  หาคนค้ำ  (1/149) ร.ท.สิทธิศักดิ์ ทิพย์ศักดิ์ 25 ส.ค. 2560
01197  ขอทราบคิวกู้สามัญครับ  (1/264) จ.ต.อนุวัฒน์ จำรูญ 18 ส.ค. 2560
01196  หาคนค้ำ  (1/206) พ.จ.อ.เอกชัย โชติพงศ์เชาวลิต 15 ส.ค. 2560
01195  ถามคิวกู้สามัญ  (3/266) จ.อ.ธาดา ปานอ่ำ 10 ส.ค. 2560
01194  ต้องการหาคนค้ำประกันครับ ผมค้ำได้อีก 1 ท่านครับ  (3/231) พ.จ.อ.(พ)สิทธิพร เกิดทรัพย์ 10 ส.ค. 2560
01193  ขอทราบคิวกู้สามัญครับ  (1/187) พ.จ.อ.จักรกฤษ กังสดาล 10 ส.ค. 2560
   
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 
ประเภทเงินกู้
กู้ฉุกเฉิน        7.25
กู้สามัญ (บุคคลค้ำประกัน)    7.25
กู้สามัญ (หุ้นค้ำประกัน)   7.25
กู้สามัญ (เงินฝากค้ำประกัน)   6.00
กู้(พ)เพื่อซื้อยานพาหนะ 6.00
กู้(พ)เพื่อการเคหะ 6.00
กู้(พ)เพื่อการประหยัดพลังงาน  6.00
กู้(พ)เพื่อส่งเสริมการศึกษา 6.00    

ประเภทเงินฝากออมทรัพย์
เงินฝากออมทรัพย์ 4.00
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 4.25
 
   
   
   
   

TMB-สัตหีบ : 302-2-09260-9