วิสัยทัศน์ :  เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ที่มั่นคง ยึดหลักธรรมาภิบาล บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้การบริการด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เอื้ออาทรต่อสมาชิกและสังคม
 
 

 
วันนี้: 106 คน
ทั้งหมด: 329557 คน
 
 
 
   View All

 
 การจ่ายเงินปันผล - เฉลี่ยคืน ประจำปี 2560
 สรุปจำนวนสมาชิกในการประชุมเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก ปี ๖๑
 สอ.กฝร. จ่ายเงินเพื่อสวัสดิการสมาชิกในปีบัญชี 2560
 เงินปันผลและเฉลี่ยคืนค้างจ่ายเกิน 5 ปี
 สสอท.เปิดรับสมัครสมาชิก (รอบพิเศษ) เพิ่มเติม
 สสอท.เปิดรับสมัครสมาชิก (รอบพิเศษ)
 ผลการคัดเลือกผู้รับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก สอ.กฝร. 2560
 แนวทางปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงของสหกรณ์
 สอ.กฝร.ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
 แบบฟอร์มขอทุนการศึกษาสำหรับบุตรสมาชิก สอ.กฝร. ประจำปี 2560
 
 
 
 
   
 
มอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2560
 
   
 
ผช.ผบ.ทร. และคณะ เยี่ยมชมสหกรณ์ กฝร.เมื่อ 17ก.ค.60
 
   
 
สอ.กฝร.มอบโบว์ไว้ทุกข์และสนับสนุนเสื่อกีฬาให้สมาคมภริยาทหารเรือ
 
   
 
กฝร.ร่วมกับ สอ.กฝร.เลี้ยงอาหารบ้านเด็กบุญชู 15 มิ.ย.60
 
   
 
สอ.กฝร.รับสมัครสมาชิกใหม่ นายทหารใหม่ รร.นร.
 
   
 
สอ.กฝร.รับมอบประกาศณียบัตร สหกรณ์ดีเด่นระดับจังหวัด
   
 
   
01234  สอบถามเรื่องเงินกู้ครับ  (1/53) จ.อ.ณัฐกิตติ์ ลายรัตน์ 13 ธ.ค. 2560
01233  หาคนค้ำ 1 คน ครับ แบบทำประกันชีวิต หรือผลัดกันค้ำได้ครั...  (0/26) จ.อ.ธีระพงษ์ ไพจิตร 13 ธ.ค. 2560
01232  หาคู้ค้ำ สามัญ กฝร.  (0/54) พ.จ.อ.สันทัด น้อมสิโรจน์ 07 ธ.ค. 2560
01231  สอบถามคิวกู้สามัญ  (2/189) พ.จ.อ.วิชาญ หอมจันทร์ 30 พ.ย. 2560
01230  คิวเงินกู้สามัญ  (0/145) จ.อ.ธนะชัย มายขุนทด 29 พ.ย. 2560
01229  เงินปันผล และเฉลี่ยคืน  (4/1e3) ร.ต.สารัตถ์ วาศนาวิน 24 พ.ย. 2560
01228  คิวเงินกู้  (4/235) จ.ท.สมชาย เจริญผล 22 พ.ย. 2560
01227  ขอเรียนแจ้งปัญหาในการติดต่อทางโทรศัพท์  (1/256) ร.ต.พิสิษฐ์ งามสม 15 พ.ย. 2560
01226  ข้อมูลไม่อัพเดท  (1/183) พ.จ.อ.สุชาติ น้อยจำนงค์ 14 พ.ย. 2560
01225  ขอสมัคสมาชิกใหม่  (1/314) ร.ต.สมพิศ บุญประสิทธิ์ 04 พ.ย. 2560
01224  การประชุมกลุ่มสมาชิก 60   (1/580) น.อ.(พ)สุรเนตร ไทยานนท์ 02 พ.ย. 2560
01223  เบี้ยงเลี้ยงการเข้าประชุม  (3/579) จ.อ.ยุทธนา เรืองจันทร์ 01 พ.ย. 2560
01222  สัญญาเงินกู้  (1/284) พ.จ.อ.สุชาติ น้อยจำนงค์ 01 พ.ย. 2560
01221  การส่งเงินค่าหุ้นประจำเดือน  (0/279) พ.จ.ท.ประมวล สุขพอ 31 ต.ค. 2560
01220  การส่งเงินค่าหุ้นประจำเดือน  (0/182) พ.จ.ท.ประมวล สุขพอ 31 ต.ค. 2560
01219  การประชุมกลุ่มสมาชิก 60  (2/313) ร.ต.สมนึก สุบงกช 30 ต.ค. 2560
01218  หาคนค้ำด่วน  (1/234) จ.อ.ธนะชัย มายขุนทด 28 ต.ค. 2560
01217  คิวกู้สามัญ  (0/294) จ.ท.มงคล ชาแก้ว 25 ต.ค. 2560
01216  หาคู่ค้ำกู้สามัญครับ  (0/208) น.ต.ปัญญา ดิลกธรรมวุธ 23 ต.ค. 2560
01215  จ้างค้ำประกันค้าบ ด่วนค้าบ  (0/330) จ.อ.กลยุทธ นามวงศ์ 23 ต.ค. 2560
   
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 
ประเภทเงินกู้
กู้ฉุกเฉิน        7.25
กู้สามัญ (บุคคลค้ำประกัน)    7.25
กู้สามัญ (หุ้นค้ำประกัน)   7.25
กู้สามัญ (เงินฝากค้ำประกัน)   6.00
กู้(พ)เพื่อซื้อยานพาหนะ 6.00
กู้(พ)เพื่อการเคหะ 6.00
กู้(พ)เพื่อการประหยัดพลังงาน  6.00
กู้(พ)เพื่อส่งเสริมการศึกษา 6.00    

ประเภทเงินฝากออมทรัพย์
เงินฝากออมทรัพย์ 4.00
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 4.25
 
   
   
   
   

TMB-สัตหีบ : 302-2-09260-9