ที่ตั้งสำนักงาน
Posted: Tanawat Date: 2012-02-14 10:20:49
IP: 223.207.213.59
 

 

 

สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ กองการฝึก กองเรือยุทธการ จำกัด

เลขที่ 2041 หมู่ 1 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี  20180

โทร.033-641315  แฟกซ์ 033-641314 ต่อ 22 , E-mail  kfrcoop@gmail.com

 เบอร์ ทร. 72161 , 72163    แฟกซ์ ต่อ 22

เบอร์มือถือ : 085-1017581  , 085-4320149 , 083 - 8989398

 

 

  

    
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ