สอ.กฝร.จำกัด สนับสนุนเงินก่อสร้างหอศิลป์ จำนวน 200,000.- บาท
Posted: KFR.ADMIN Date: 2019-03-04 10:47:43
IP: 110.77.199.182
 
 
 
 
 

สอ.กฝร.จำกัด สนับสนุนเงินก่อสร้างหอศิลป์ ณ โรงเรียนสัตหีบเขตกองเรือยุทธการ ในวันที่ 27 ก.พ.62 โดยมี พลเรือตรี นฤพล เกิดนาค ประธานคณะกรรมการฯ และฝ่ายจัดการ เป็นผู้แทนมอบเงิน จำนวน 200,000.- บาท   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ