สอ.กฝร.มอบโบว์ไว้ทุกข์และสนับสนุนเสื่อกีฬาให้สมาคมภริยาทหารเรือ
Posted: KFR.ADMIN Date: 2017-06-28 15:57:38
IP: 110.77.199.226
 
 
 
 
 

       เมื่อ 26 มิ.ย.60 น.อ.ธวัชชัย ม่วงคำ รองประธานกรรมการ สอ.กฝร. และฝ่ายจัดการ ได้จัดทำโบว์ไว้ทุกข์และสนับสนุนเสื่อกีฬาเพื่อมอบให้สมาคมภริยาทหารเรือไว้ใช้ประโชน์



   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ