สอ.กฝร.รับมอบประกาศณียบัตร สหกรณ์ดีเด่นระดับจังหวัด
Posted: KFR.ADMIN Date: 2017-02-27 14:02:05
IP: 159.192.241.143
 
 
 
 
 

      เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560 น.อ.กำพล โชคไทย ผู้จัดการ สอ.กฝร. เป็นผู้แทนสหกรณ์ รับมอบประกาศณียบัตร สหกรณ์ดีเด่นระดับจังหวัด ตามโครงการส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่ความเข้มแข็ง ประจำปี 2559 จากนายประทีป หนูวรรณะ สหกรณ์จังหวัดชลบุรี ในวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2560 ณ บริเวณอาคารอเนกประสงค์ อ่างเก็บน้ำมาบประชัน อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

 

    
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ