แจ้งสมาชิกที่ลาออกตามโครงการเกษียณอายุราชการช่วงเดือน ต.ค. - ธ.ค.58
Posted: KFR.ADMIN Date: 2015-08-13 15:11:15
IP: 116.58.232.64
 

สมาชิกที่ลาออกตามโครงการเกษียณอายุราชการช่วงเดือน ต.ค. - ธ.ค.58  กง.ทร. จะปรับประเภทเงินเดือน หากสมาชิกต้องการผ่อนผันการชำระหนี้ในช่วงเวลาดังกล่าว เสนอเรื่องได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 ส.ค.58  (สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม (โทร.033-046258  , 033-046257)   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ