บ.ไทยคาร์ดิฟ ประกันชีวิต จำกัด มอบสินไหมทดแทนให้ครอบครัวสมาชิก สอ.กฝร.
Posted: KFR.ADMIN Date: 2014-10-17 13:16:42
IP: 171.5.186.250
 
 
 
 
 

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2557 บริษัทไทยคาร์ดิฟ ประกันชีวิตจำกัด ได้มอบสินไหมทดแทน จำนวน 742,000 บาท  เพื่อชำระหนี้สินให้กับ
จ.อ.บพิช ศรีชาลี โดยมี น.อ.อุทัย โสฬศ ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ กฝร.จำกัด น.ต.บุญเรือง  หงษ์สุวรรณ รองผู้จัดการและครอบครัว
ของ จ.อ.บพิช ศรีชาลี เป็นผู้รับมอบ   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ