สอ.กฝร. จะปิดทำการในวันที่ 28 เม.ย.57 ตั้งแต่เวลา 12.00 น เป็นต้นไป เนื่องจากมีประชุมผู้แทนสมาชิก
Posted: tanawat Date: 2014-04-28 09:01:34
IP: 171.4.75.198
 
สอ.กฝร. จะปิดทำการในวันจันทร์ที่ 28 เม.ย.57 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป เนื่องจาก สอ.กฝร. จะจัดการประชุมผู้แทนสมาชิกเพื่อแถลงผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ของปีบัญชี 2557 และจัดบรรยายให้ความรู้แก่สมาชิก ณ ห้องคลองไผ่ หอประชุมโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์


   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ