ตรวจเยี่ยม สอ.กฝร.
Posted: จินดารัตน์ Date: 2014-02-17 20:42:05
IP: 171.100.46.11
 
 
 
 
 

พลเรือเอก ไกรสร จันทร์สุวานิชย์ ประธานกรรมการส่งเสริมสหกรณ์ทหารเรือ และผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมสหกรณ์ออมทรัพย์กองการฝึก กองเรือยุทธการ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๗ โดยมี พลเรือตรี ธานี ผุดผาด ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์กองการฝึก กองเรือยุทธการ และผู้บัญชาการกองการฝึก กองเรือยุทธการ ให้การต้อนรับ  รายละเอียด   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ