สอ.กฝร. มอบเงินให้กับสมาคมภริยาทหารเรือ
Posted: Tanawat Date: 2013-10-30 10:15:26
IP: 223.207.218.101
 
 
 
 
 

พลเรือตรี ธานี ผุดผาด ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์กองการฝึก กองเรือยุทธการ จำกัด และผู้บัญชาการกองการฝึก กองเรือยุทธการ นำคณะผู้บริหารสหกรณ์ออมทรัพย์กองการฝึก กองเรือยุทธการ จำกัด เดินทางไปมอบเงินให้กับสมาคมภริยาทหารเรือ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ณ สมาคมภริยาทหารเรือ ท่าราชวรดิษฐ์ กรุงเทพฯ เมื่อ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๖

    
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ