มอบเงินสิทธิประโยชน์และสวัสดิการ ให้ผู้รับผลประโยชน์ของสมาชิกสหกรณ์เสียชีวิต
Posted: kfr.admin Date: 2022-12-26 13:47:12
IP: 101.109.0.97
 
 
 
 
 

สหกรณ์ออมทรัพย์ กองการฝึกกองเรือยุทธการ จำกัด มอบเงินสิทธิประโยชน์และสวัสดิการ ให้ผู้รับผลประโยชน์ของสมาชิกสหกรณ์เสียชีวิตกรณี เรือหลวงสุโขทัยอับปาง ให้แก่ครอบครัว"ร.อ.สามารถ แก้วผลึก และ จ.อ.จักรพงษ์ พูลผล" โดยมี พล.ร.ต พนม ควรประดิษฐ์ ประธานกรรมการ และฝ่ายจัดการ เป็นผู้แทนมอบเงิน   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ