สอ.กฝร.จำกัด มอบเงินให้ ศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดของ ทร. โดย กร.
Posted: kfr.admin Date: 2022-12-15 18:30:20
IP: 101.109.157.87
 
 
 
 
 

สอ.กฝร.จำกัด มอบเงินจากโครงการช่วยเหลือสาธารณกุศล และบริการสังคม กิจกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม ให้ ศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดของ ทร. โดย กร. จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) โดยมี น.อ.กำพล โชคไทย ผู้จัดการ สอ.กฝร. และฝ่ายจัดการเป็นผู้แทนมอบเงิน เมื่อ 15 ธ.ค.65   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ