ขรก.คิวที่ 2067 - 2167 พนง.ราชการ 131 - 148
Posted: kfr.admin Date: 2022-10-07 10:29:45
IP: 113.53.59.208
 
 
 
 
 

ขรก.คิวที่ 2067 - 2167

พนง.ราชการ 131 - 148

ประชุมวันที่ 11 ต.ค.65 เวลา 13.30 น.

พนง.ราชการที่สัญญาจ้างหมดอายุ ต้องต่อสัญญาจ้างก่อนถึงนัดจ่ายเงินกู้ให้   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ