เงินปันผล และเฉลี่ยคืน
Posted: ร.ต.สารัตถ์ วาศนาวิน Date: 2017-11-24 10:03:44
   
  ปีนี้ให้กี่เปอร์เซ็นต์
 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :นายนพดล อยู่การักษ์  2017-11-27 10:22:08
 
 
  ทางสหกรณ์ชี้แจงให้ทราบที่หน้าเว็ปไซต์แล้วครับ ปันผล7.75 เฉลี่ย17.15
 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 2  
โดย :พ.จ.อ.(พ)สิรวุฒิ กลิ่นขจร  2017-11-30 09:59:25
 
 
  ขอทราบยอดปันผล
 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 3  
โดย :พ.จ.อ.สมนึก อินทร์หอม  2017-11-30 22:41:40
 
 
  ขอทราบยอดปันผล
 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 4  
โดย :พล.ร.ต.สมนึก เปรมปราโมทย์  2017-12-06 12:32:41
 
 
  สามารถ LOGIN แล้วตรวจสอบรายละเอียดได้ด้วยตนเองเลยนะครับ
 
 
เฉพาะสมาชิกเท่านั้น กรุณาลงชื่อเข้าสู่ระบบ หรือสมัครสมาชิก คลิ๊ก
   
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ